Konsumenttvistnämnd

Konsumenttvistnämnden prövar tvister mellan konsument och advokat eller advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån tillhandahållit konsumenten. Innan klienten kontaktar Konsumenttvistnämnden skall först advokaten kontaktas för att diskutera frågan om arvode och försöka uppnå en lösning i samförstånd. Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför närings eller yrkesverksamheten.

Postadress

Konsumenttvistnämnden Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

E-post

konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Fri inledande rådgivning

På advokatbyrån, Björn Sjölander AB sätter vi alltid klienten i centrum. Fri inledande rådgivning per telefon.