Konsumenttvistnämnd

Konsumenttvistnämnden prövar tvister mellan konsument och advokat eller advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån tillhandahållit konsumenten. Innan klienten kontaktar Konsumenttvistnämnden skall först advokaten kontaktas för att diskutera frågan om arvode och försöka uppnå en lösning i samförstånd. Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför närings eller yrkesverksamheten.

Postadress

Konsumenttvistnämnden Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

E-post

konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Fri inledande rådgivning

På advokatbyrån, Björn Sjölander AB sätter vi alltid klienten i centrum. Fri inledande rådgivning per telefon.

Kontakta oss

Försvarsadvokat

Försvarsadvokat

Advokatbyrån har åtagit sig uppdrag som offentlig försvarare under mycket lång tid och är experter på brottmål.

Läs mer

Arvsrätt

Arvsrätt

När en person dör måste hans egendom överföras till nya rättsinnehavare. Om den döde lämnar skulder efter sig skall först dessa betalas,

Läs mer

Vårdnad

Vårdnad

Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgängesrätt. Barnperspektivet är mycket tydligt för domstolen

Läs mer