Rättshjälp

RÄTTSHJÄLP OCH RÄTTSKYDD

Rättshjälp täcker advokatkostnader och ansökan inges till Rättshjälpsmyndigheten eller till domstol. Detta är en social skyddslagstiftning för privatpersoner, enskilda firmor och i vissa fall dödsbon. Du får inte ha för hög årsinkomst, ett behov av juridisk hjälp skall finnas, och det skall vara rimligt att staten bidrager ekonomiskt.

Advokatbyrån biträder och hjälper till vad gäller ansökan om rättshjälp och rättskydd, två olika försäkringslösningar som till största delen täcker advokat kostnaderna i mål i samband med tvist.

Fri inledande rådgivning

På advokatbyrån, Björn Sjölander AB sätter vi alltid klienten i centrum. Fri inledande rådgivning per telefon.

Kontakta oss

Försvarsadvokat

Försvarsadvokat

Advokatbyrån har åtagit sig uppdrag som offentlig försvarare under mycket lång tid och är experter på brottmål.

Läs mer

Arvsrätt

Arvsrätt

När en person dör måste hans egendom överföras till nya rättsinnehavare. Om den döde lämnar skulder efter sig skall först dessa betalas,

Läs mer

Vårdnad

Vårdnad

Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgängesrätt. Barnperspektivet är mycket tydligt för domstolen

Läs mer